Din samarbetspartner för expansion
till andra nordiska länder

En och samma tjänsteleverantör för alla dina nordiska företag

BEGÄR OFFERT LÄS MER

 

 

 

 

Vår Expertis

Etableringstjänster

Företagsregistrering
Tillhandahållande av officiell adress
Skatteregistrering
Introduktion och förmedling av kontakter till lokala yttre experter som t.ex. jurister och revisorer.

 

Läs mer

Företagsadministration

Redovisning
Bokföring
Löneadministration
Administration av övrig officiell dokumentation samt arkivering

Konsulttjänster

Hjälp med korrespondens och rapportering till myndigheter
Årsbokslut
Skattedeklarationer
Internationella bemanningslösningar
Skötsel och administration av SPV-företag, fonder, truster, stiftelser m.m.