Din samarbetspartner för expansion
till andra nordiska länder

En och samma tjänsteleverantör för alla dina nordiska företag

BEGÄR OFFERT LÄS MER

 

 

 

 

Vår Expertis

Etableringstjänster

Företagsregistrering, tillhandahållande av officiell adress, skatteregistrering, introduktion och förmedling av kontakter till lokala yttre experter som t.ex. jurister och revisorer.

 

Läs mer

Företagsadministration

Redovisning, bokföring, löneadministration, samt administration av övrig officiell dokumentation samt arkivering.

Konsulttjänster

Hjälp med korrespondens och rapportering till myndigheter, årsbokslut och skattedeklarationer, internationella bemanningslösningar, skötsel och administration av SPV-företag, fonder, truster, stiftelser m.m.

Samarbetspartners och medlemskap

Finsk Svenska Handelskammaren Scandicorp
Norsk Svenska Handelskammaren Scandicorp